Wizytówka Pienińskiego Artysty.

Zawiera dane kontaktowe, media oraz krótki życiorys.